Algemene gegevens

Locatie Oudelandselaan:
Oudelandselaan 141
2652 ER Berkel en Rodenrijs
Tel: (010) 511-3280
Fax: (010) 511-0188

Locatie Gouden Uillaan:
Gouden Uillaan 28
2652 KJ Berkel en Rodenrijs
Tel: (010) 820-8660

overig contact

Email adressen:
Directeur Alwin Akkermans: directie@daltondeklipper.nl
Locatieleider Anne van Rutten: locatieleider@daltondeklipper.nl 
Medezeggenschapsraad: MR@daltondeklipper.nl 
Ouderraad: OR@daltondeklipper.nl 

mijn kind inschrijven

Locatie Oudelandselaan

Locatie Gouden uillaan