Dalton onderwijsconcept

Onze school is een Daltonschool. Wij werken volgens de Daltonvisie, maar wat is Dalton? Daltononderwijs heeft een aanpak waarbij we onderwijs afstemmen op de behoeftes, interesses en competenties van ieder kind. Het onderwijs is adaptief, omdat kinderen verschillend zijn. We kijken echt naar het kind.

Ieder kind is anders
Sommige kinderen hebben bijvoorbeeld meer instructie nodig dan andere. Kinderen leren op hun eigen tempo, op een manier die goed bij hen past en ze werken aan verschillende doelen. De school zien wij als een oefenplek voor kinderen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Fouten maken mag op een Daltonschool, omdat je daarvan juist leert!

Onderwijs en persoonlijke ontwikkeling
In ons onderwijs vindt u een balans tussen de persoonlijke ontwikkeling van uw kind en de maatschappelijk gestelde eisen aan het onderwijs. Wij willen namelijk dat uw kind een sterke persoonlijkheid ontwikkelt, zowel cognitief als creatief, sociaal en persoonlijk.

‘De Daltonvisie ziet u terug in onze kernwaarden. Samenwerken begint bij ons al bij de kleuters in kleine werkvormen. En in de bovenbouw hebben wij keuzewerk waarbij kinderen het lesprogramma een stukje mogen bepalen.’ – Directeur Alwin   

De vijf kernwaarden van het Daltononderwijs
Met deze kernwaarden geven wij richting aan ons onderwijs, iedere dag weer!

 1. Vrijheid in gebondenheid / Verantwoordelijkheid
  Op onze school laten wij kinderen hun (week)taken zelf inplannen. Ook bekijken ze zelf welke doelen haalbaar zijn. Hierdoor zijn zij actief betrokken en verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Daarnaast maken wij de kinderen bewust van zichzelf, van hun omgeving en van elkaar. Kinderen krijgen huishoudelijke taakjes, werken samen met verschillende maatjes, ruimen afval op in de buurt of maken een uitstapje naar een theater of moskee.
 1. Zelfstandigheid
  Omdat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, maken zij steeds zelf kleine beslissingen. Wat ga ik leren, hoe, wanneer, heb ik hulp nodig of niet?  Leerlingen gaan zelfstandig aan het werk, denken na bij problemen die zij tegenkomen en proberen deze problemen op te lossen. Onze leraren coachen hierbij.
 1. Samenwerken
  De Klipper is een plek waarbij leerlingen het samenwerken kunnen oefenen. Kinderen leren met elkaar omgaan en weten hoe ze anderen kunnen helpen. Dat zorgt voor begrip en respect voor elkaar. Door met maatjes te werken, leren kinderen steeds een ander maatje kennen. Op onze locaties hebben wij treinzitjes in de gangen waar kinderen lekker samenwerken.
 1. Reflectie
  Wij laten kinderen nadenken over de keuzes die zij maken. Ze leren zichzelf dan echt kennen en kunnen zo hun gedrag of ontwikkeling bijsturen. De leraar gaat in gesprek met de kinderen over hoe het gaat, hoe het samenwerken verloopt, hoe de doelen ervoor staan. Kinderen kijken zelf hun werk na, zodat zij direct feedback krijgen op hun taken. Weten wat je goed doet en meteen zien wat je nog kan oefenen, handig! 
 1. Effectiviteit
  Je onderwijstijd zo effectief mogelijk inzetten, dat leer je bij ons door verantwoordelijk en zelfstandig te zijn, door samen te werken en te reflecteren. Zo blijft er meer tijd over voor persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie over het Daltononderwijs, de kernwaarden en op welke manier wij hieraan invulling geven, leest u in ons Daltonhandboek.