De juiste koers voor ieder kind

Wat maakt dat De Klipper ‘de juiste koers voor ieder kind’ als missie en motto hanteert? Hoe zien we dat terug in ons onderwijs? Als eerste is het zichtbaar in onze Dalton identiteit. Dalton kijkt naar wat een kind kan en probeert het kind te laten groeien door het vergroten van de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid kinderen op hun talenten. Daarnaast zijn er extra curriculum aspecten die ons onderscheiden van andere scholen. Hieronder geven we graag inzicht in welke punten dat zijn.

Sportfolio

Motorische ontwikkeling is belangrijk voor kinderen. Door goed te leren bewegen worden kinderen fitter, wordt de kans op gezondheidsklachten nu en later minder en doen kinderen meer succeservaringen op wat van invloed is op tal van sociale aspecten (samenwerkingsvermogen, omgaan met teleurstellingen, sneller kunnen aanpassen).

De school speelt hierin een grote rol in het aanbieden van goed bewegingsonderwijs. Maar niet ieder kind is hetzelfde en ook in de motorische ontwikkeling zijn kinderen verschillend. Toch kunnen de kinderen met de juiste begeleiding zich verder ontwikkelen op hun niveau. Om hierop in te springen werken wij op De Klipper met het Sportfolio.

Het Sportfolio bestaat uit verschillende leerlijnen op het gebied van de ontwikkeling van zowel de motorische als sociale aspecten. Samen met het kind wordt gekeken waar het kind zich per leerlijn bevindt en inzicht gegeven in welke ontwikkelstap het kind vervolgens kan maken. Ieder rapport krijgt het kind de laatste stand van zaken van het sportfolio als onderdeel van het rapport.

Op deze manier wordt het kind eigenaar gemaakt van zijn ontwikkeling en kan het kind zich op die gebieden verder ontwikkelen

Dokhaven  

Dokhaven heet ons programma voor kinderen die buiten het reguliere curriculum om extra ondersteuning nodig hebben. Dat kan zijn omdat het curriculum voor het kind te weinig theoretische uitdaging aanbiedt (Dok 9 voor cognitief begaafde kinderen) of omdat het curriculum te weinig praktische uitdaging aanbiedt (Dok 10 voor praktisch begaafde kinderen). Bij Dokhaven willen we kinderen in hun eigen kracht zetten. 

Wij hebben bewust gekozen voor de naam Dokhaven omdat leerlingen, net als op een dok waar boten gemaakt of gerepareerd worden, komen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, hun vaardigheden en talenten. Wat een kind nodig heeft verschilt, net als de inhoud van onze dokken waar ze de begeleiding krijgen die zij nodig hebben. Kinderen kunnen aanmeren en kennis of ervaring halen en brengen. Ze kunnen overtollige ballast lossen en gelijkgestemden ontmoeten. 

Dok 9 en Dok 10 vallen gezamenlijk onder de naam Dokhaven omdat wij van mening zijn dat er geen waardeverschil moet zijn in vaardigheden die je met je handen of met je hoofd kunt uitvoeren. Daarbij hebben beiden elkaar nodig in de maatschappij.  Het zijn onze 9e en 10e groep naast onze reguliere groepen 1 t/m 8. Om elke associatie met het behalen van hogere of lagere cijfers te vermijden is er bewust voor gekozen juist de praktische leergroep de naam Dok 10 te geven.  

Hieronder leggen wij uit wat onze huidige dokken, Dok 9 en Dok 10 qua programma inhouden.  

Dok 9

Dok 9 is ons programma voor kinderen die cognitief meer aankunnen. Bij sommige kinderen zorgt het reguliere programma in de klas niet voor voldoende uitdaging. Voor deze kinderen verzorgt de leerkracht extra uitdaging in de klas door verdieping of verrijking aan te bieden. Voor de meeste kinderen is deze uitdaging genoeg, maar er zijn kinderen waarbij ook dit niet voldoende is. Zij hebben behoefte aan meer uitdaging dan dat de leerkracht in de klas kan bieden en hebben behoefte aan het kunnen sparren met gelijkgestemden (peers).  Daarnaast hebben zij specifieke begeleidingsbehoeften op sociaal emotioneel vlak, doordat we dit als groep met elkaar bespreken en hier specifiek op begeleiden vinden ze ook her- en erkenning op dit vlak. 

Binnen Dok 9 wordt lesstof aangeboden buiten het reguliere programma die kinderen uitdaagt op een andere manier te gaan denken. Die deze leerling ook tegen frustraties aan laat lopen, het zgm “leren leren. Wat doe je als je een som niet gelijk kan oplossen? Geef je op, word je boos, zet je eindeloos door of vraag je om hulp? Welke Mindset heb je? Hoe kijk je zelf tegen leren aan?

 Kinderen leren van en met elkaar lesstof op te pakken die echt uitdagend voor ze is onder begeleiding van onze specialist begaafdheid. 

Deelname aan Dok 9 gebeurt in overleg met de leerkracht, intern begeleider, onze specialist begaafdheid en u als ouder. 

Dok 10

Dok 10 is ons programma voor kinderen die meer praktisch zijn aangelegd en moeite hebben cognitief bij te blijven. Vaak krijgen deze kinderen al extra ondersteuning in de klas en soms zelfs buiten de klas. Al dat extra leren heeft soms een beperkt resultaat, terwijl er eindeloos aan het kind wordt getrokken. Deze kinderen hebben behoefte aan een andere manier van leren dan wat het reguliere lesprogramma aanbiedt. Een meer praktische manier.  

Binnen Dok 10 wordt lesstof aangeboden buiten het reguliere lesprogramma om. De kinderen worden er uitdaagt om op een praktische manier lesstof tot zich te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het samen bakken van een taart waarbij ook taal, begrijpend lezen, sociaal emotionele ontwikkeling en rekenen aan bod komen. Het controleren van de opdracht gebeurt hierbij door het geleerde in de praktijk te ervaren (zien en proeven). Ook het denk- en werkproces van de leerlingen staat centraal bij Dok10. Er is extra aandacht voor de verschillende soorten vaardigheden die nodig zijn om nieuwe dingen te kunnen leren en het reeds geleerde te verbeteren. Dit wordt op een begrijpelijke manier aangeleerd met behulp van de breinkrachten; startkracht – stopkracht – onthoud-/doekracht – buigkracht – doorzetkracht – spiegelkracht – gevoelskracht – plan-/regelkracht – tijdkracht  en aandachtkracht.  

Kinderen leren, onder begeleiding van onze specialisten, van en met elkaar de lesstof op een praktische manier op te pakken en krijgen inzicht in hun talenten en hoe ze deze kunnen inzetten om ook op andere vlakken succeservaringen te bereiken.  

Deelname aan Dok 10 gebeurt in overleg met de leerkracht, intern begeleider, onze specialisten Dok 10 en u als ouder. De leerlingen gaan 1 dagdeel per week naar Dok 10.