De juiste koers voor ieder kind door aandacht voor talent

Als Daltonschool kijken we naar wat een kind kan. Uw kind groeit bij ons door het vergroten van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Zo ziet een kind wat zijn of haar talenten zijn en hoe hierin te groeien. Ook leert het kind hulp of ruimte te vragen voor dingen die nog ontwikkeling nodig hebben. De bijzondere vorm van de weektaak helpt hierbij. Kinderen krijgen bij ons een stukje vrijheid om te kiezen met welke taken zij gaan werken en houden zelf hun doelen in de gaten. 

Daarnaast bieden wij extra’s voor kinderen, hierin onderscheiden we ons van andere scholen. Bijvoorbeeld ons bewegingsonderwijs, begaafdheidprogramma’s of ondersteuning met een groeimindset.

‘Ik heb autisme en dat is niet altijd makkelijk. Maar op De Klipper houden de leraren daar rekening mee. Hier kan ik gewoon lekker mezelf zijn.’ Sem groep 7

Sportfolio: van bewegen word je lekker fit!  

Motorische ontwikkeling is belangrijk voor kinderen daarom bewegen wij met ‘sportfolio’. Als kinderen sporten doen zij succeservaringen op wat van invloed is op tal van sociale aspecten. Denk aan samenwerken, zelfvertrouwen, omgaan met teleurstellingen, sneller kunnen aanpassen etc. Maar niet ieder kind is hetzelfde en ook in de motorische ontwikkeling zijn kinderen verschillend. Toch kunnen de kinderen met de juiste begeleiding zich verder ontwikkelen op hun niveau.

Motorische en sociale doelen
Samen met het kind kijken we wat het kind kan, wat het nog wil leren en welke ontwikkelstap het kind vervolgens kan maken. Dit gaat bijvoorbeeld over ringen zwaaien, tikkertje of samenwerken en leiding nemen in het spel. Het kind is zelf eigenaar van zijn of haar ontwikkeling, het sportfolio is een middel om te groeien of grenzen aan te geven. De kinderen bewegen tijdens de gym, in de klas of buiten op onze schoolpleinen.

Dokhaven: theoretisch of praktisch meer uitdaging voor uw kind

Bij Dokhaven kunnen kinderen op hun eigen manier werken aan hun executieve functies. Executieve functies zijn ‘Breinkrachten’ die je nodig hebt om de aandacht te richten; taken te plannen en te voltooien; informatie te organiseren en te onthouden. Deze executieve functies gebruik je op school, maar ook buiten school en in sociale contexten. Binnen Dokhaven wordt daar op deels eenzelfde, en deels een andere manier invulling aan gegeven. Bij beide dokken komen kinderen samen om onder gelijkgestemden te zijn, dat vinden leerlingen heel fijn.

Dokhaven bestaat momenteel uit twee dokken: Dok9 en Dok10.  

Bij Dok9 ligt de nadruk op het theoretisch toepassen van de executieve vaardigheden, terwijl bij Dok10 de nadruk ligt op het praktisch toepassen van de executieve vaardigheden. Ook worden er jaarlijks opdrachten bedacht waarbij de dokken hun krachten moeten bundelen.

 

Voor sommige kinderen is het reguliere programma in de klas te makkelijk. Zij krijgen van hun leraar dan verdiepende of verrijkende lesstof. Is dit niet genoeg, dan is Dok 9 een uitkomst. Kinderen leren van en met elkaar lesstof op te pakken die echt uitdagend voor ze is, onder begeleiding van onze specialist begaafdheid. Ze kunnen hier sparren met gelijkgestemden (peers) en ze gaan in gesprek over hun begaafdheid. Dit zorgt voor her- en erkenning bij leerlingen en een betere kijk op jezelf en anderen. Dat helpt weer tijdens de dagelijkse gang van zaken in de reguliere klas.

Leren leren
Als de lesstof moeilijker wordt, loopt een leerling soms tegen frustraties aan. Voorheen was immers alles vrij makkelijk. Wat doe je als je een som niet gelijk kan oplossen? Geef je op, word je boos, zet je eindeloos door of vraag je om hulp? Welke mindset heb je? Hoe kijk je tegen leren aan? Via de methode ‘leren leren’ gaan leerlingen aan de slag met hun denkproces.

Deelname aan Dok 9 gebeurt in overleg met de leerkracht, intern begeleider, onze specialist begaafdheid en u als ouder.

Sommige kinderen hebben moeite om met het reguliere programma mee te komen omdat zij bepaalde vaardigheden missen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om te starten met een taak, zich te blijven concentreren of om hulp te vragen. Vaak krijgen deze kinderen al ondersteuning in de klas of buiten de klas. Al dat extra leren heeft soms een beperkt resultaat, terwijl er eindeloos aan het kind wordt getrokken. Deze kinderen hebben behoefte aan aandacht voor vaardigheden om taken op te kunnen pakken en te volbrengen. En dat op een praktische manier. Bij Dok 10 word je uitgedaagd om op een praktische manier te werken aan je breinkrachten.

Onze krachtpatsers
We gaan uit van de talenten van kinderen en hoe ze deze kunnen inzetten om succeservaringen te bereiken. Daarnaast kijken we welke vaardigheden nodig zijn om jezelf te blijven ontwikkelen. We werken met breinkrachten: startkracht – stopkracht – onthoud-/doekracht – buigkracht – doorzetkracht – spiegelkracht – gevoelskracht – plan-/regelkracht – tijdkracht  en aandachtkracht.  Kinderen krijgen een betere kijk op hoe zij werken en denken en wat zij nodig hebben om verder te komen.

Deelname aan Dok 10 gebeurt in overleg met de leerkracht, intern begeleider, onze specialisten Dok 10 en u als ouder.
De leerlingen gaan 1 dagdeel per week naar Dok 10.