Onze visie

De juiste koers voor ieder kind!

Wij zijn een openbare school: iedereen is welkom. Verschillen, in overtuiging en persoon, zien wij als een verrijking van ons onderwijs. Ze maken dat onze kinderen elkaar beter leren begrijpen en ervaren hoe onze huidige samenleving werkt.

Onze school zien wij hierin als basis om te oefenen, ervaren, begrijpen en ontwikkelen.

Om de kinderen voor te bereiden op hun deelname in de maatschappij geven wij als school hieraan invulling vanuit de vijf pijlers van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie.

Ons onderwijs gaat in op de behoeftes, interesses en talenten van ieder kind. Ons onderwijs is adaptief onderwijs in een breed aanbod: er is differentiatie (verschil) in de gestelde doelen, instructie en verwerking op zowel cognitief, als op sociaal en persoonlijk gebied. We willen uw kinderen eigenaar maken van hun ontwikkeling en leerproces. Hierbij sluit het Daltononderwijs goed aan.

Wij willen dat uw kinderen zich in een plezierige, vertrouwde en veilige omgeving ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid met een kritische, democratische grondhouding.