Ontwikkeling van uw kind volgen

Het volgen van onze leerlingen doen wij om te kijken hoe kinderen zich ontwikkelen en om te controleren of ons onderwijs effectief is. Dit gebeurt in de groep waarin uw kind zit. Leerkrachten hebben hiervoor verschillende hulpmiddelen.

 1. Wij kijken naar uw kind met observatiesystemen (Zien! en Bosos)
  In de groepen 1 en 2 brengen wij de ontwikkeling van uw kind zorgvuldig in kaart. Dit is het begin van de verdere groei van uw kind bij ons op school. Met de methode Bosos observeert de leerkracht uw kind op een speelse manier. Dit geeft inzichten in wie uw kind is en wat hij of zij kan, zodat de leerkracht de juiste spelletjes en taken kan geven aan uw kind.
 1. Methode gebonden toetsen
  In de groepen 3 tot en met 8 observeren wij de leerlingen tijdens de lessen en zien we hoe het gaat met de oefenstof. Leerlingen kijken bij ons zelf hun werk na, zo hebben zij als eerste zicht op hun eigen ontwikkeling. De leerkracht begeleidt de leerlingen hierbij en bespreekt met de kinderen de voortgang van hun werk. Aan het einde van een thema volgt een methode gebonden toets om te toetsen of leerlingen de lesstof beheersen. Is er extra oefening of instructie nodig? De leerkracht pakt dit op met uw kind.
 1. Methode onafhankelijke toetsen CITO en IEP
  Vanaf groep 3 tot en met midden groep 8 nemen wij CITO toetsen af. Deze toetsen laten ons zien of leerlingen de stof beheersen. Daarbij krijg je bij CITO vragen over lesstof die pas in de toekomst aan bod komt. Wij zien daardoor welke kinderen voor de methode “uitlopen”. Zij krijgen dan eventueel extra uitdagende materialen.

  Voor de eindtoets in groep 8 maken wij gebruik van IEP. De IEP-toets is goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschap. Deze toets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen op een manier die de kinderen vertrouwen geeft in hun eigen kunnen. In de toekomst willen wij voor alle groepen overstappen op IEP, omdat IEP verder kijkt dan cognitieve ontwikkeling. Bij IEP staan hoofd, handen en hart centraal, dat vinden wij uitstekend passen bij ons onderwijs.
 1. Volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Zien!)
  Sociaal-emotioneel leren gaat over kijken naar jezelf, hoe je vriendschappen en relaties vormgeeft en hoe je leert in het leven. Vaardigheden voor nu en in de toekomst die wij aanleren via de methode Kwink. Met Kwink richten we ons op een positieve, veilige groep zodat we problemen voorkomen (preventie). De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind volgen wij in het programma Zien!

De gegevens uit onze leerlingvolgsystemen gebruiken we ook om ons eigen onderwijs te analyseren. Zijn er andere lessen nodig? Is er voldoende instructie? Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig? Wat speelt er in de groep? Hierop passen we ons onderwijs weer aan.